Cần ngăn chặn tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

Động vật hoang dã góp phần rất lớn trong việc cân bằng hệ sinh thái của trái đất. Chúng chỉ sinh sống và phát triển bình thường khi được sống trong môi trường tự nhiên vốn có.