Bí ẩn lời đồn “yểm bùa chôn trinh nữ cùng kho báu trong hang ma” tại Thái Nguyên

Đường đến "hang ma" ở xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên hiểm trở bởi những dốc đá dựng đứng. Trong hang tối như bưng vì thiếu ánh sáng, chỉ duy nhất có chiếc quan tài bằng thân cây khoét rỗng được tìm thấy trong một ngách hang.