Xã Nghĩa Dũng: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Nghĩa Dũng là xã thuộc huyện miền núi Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.