Bắc Bình phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

03/07/2024 09:44

Theo dõi trên

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường UBND huyện Bắc Bình, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp với UBND huyện Bắc Bình về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025.

bac-binh-1-1719973492.jpg
Đoàn Công tác tỉnh làm việc tại UBND huyện Bắc Bình về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ Công tác Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 297/QĐ-SNN ngày 10/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Tổ Công tác 297), Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và các phòng chuyên môn; lãnh đạo UBND các xã Phan Điền, Bình Tân, Hòa Thắng và các công chức liên quan.

Theo đó, trong năm 2024, huyện Bắc Bình phấn đấu có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Tân và Phan Điền, qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn huyện lên 12/16 xã.

Theo báo cáo, đến nay xã Bình Tân đã đạt 15/19 tiêu chí tiêu chí. Theo đó, các tiêu chí về xây dựng trường học, cơ sở văn hoá và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn sẽ được đồng bộ triển khai vào Quý 3 trong năm.

Đối với xã Phan Điền hiện nay đã cơ bản đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí như: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Môi trường và an toàn thực phẩm sẽ thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận chậm nhất trong tháng 11 và tháng 12/2024.

Tiêu chí về về trường học cơ bản đảm bảo, hiện nay UBND huyện đang thực hiện bổ sung đầu tư các trang thiết bị dạy học và bổ sung các hạng mục nhà ăn, phòng bảo vệ của trường Mẫu giáo và dự kiến tháng 7/2024 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.

Để thực hiện được mục tiêu như đã đề ra, tại cuộc họp ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã nêu ra những giải pháp cơ bản để huyện Bắc Bình sớm đạt mục tiêu. Trong đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cần quan tâm, bố trí nguồn vốn thực hiện các hạng mục công trình hạ tầng như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện gắn với thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo quyết liệt phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần xác định cụ thể những khó khăn vướng mắc, trao đổi làm việc với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Cần chỉ đạo phòng Kế hoạch Tài chính rà soát lại kế hoạch vốn được giao, chi tiết từng danh mục công trình, đẩy nhanh thực hiện giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, năm 2023 chuyển sang và nguồn vốn năm 2024 đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

bac-binh-2-1719973570.jpg
Trung tâm bảo tàng Văn hoá Chăm ở huyện Bắc Bình một trong những điểm nhấn về du lịch tại tỉnh Bình Thuận gắn với phong trào xây dựng NTM tại huyện Bắc Bình.

Ông Nguyễn Hữu Phước cũng đề nghị UBND huyện nghiên cứu lại kinh phí hỗ trợ, quy hoạch về xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao và đầu tư công nghệ sơ chế, chế biến trái thanh long nhằm gia tăng giá trị sản phẩm OCOP tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14/4/2023 phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục vận động, khuyến khích người dân tham gia, đóng góp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản của Chương trình. Duy trì chế độ giao ban định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển, ông Huỳnh Duy Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết: Ngay khi bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát. Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện định kỳ làm việc với các xã, qua đó xác định những tiêu chí chưa đạt, tiêu chí khó thực hiện, từ đó xây dựng giải pháp, hướng dẫn các xã thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các xã trong việc xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện nhằm đạt các tiêu chí được giao trong năm.

Địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự. Đối với các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, việc thực hiện các tiêu chí, nội dung Chương trình phải bảo đảm chất lượng, thực chất. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tiến độ triển khai để kịp thời cùng với UBND các xã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhất là tập trung dồn sức đối với đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024 - 2025.

Tiến Lê
Bạn đang đọc bài viết "Bắc Bình phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.