Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường san gạt mặt bằng dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây chi trả cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng làm Khu công nghiệp Chấn Hưng

14/01/2022 13:56

Ngày 14/01, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức san gạt mặt bằng dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng để chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng làm Khu công nghiệp Chấn Hưng đã đăng ký nhận đất dịch vụ, diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.

dat-dich-vu-cau-tay-1642143290.jpeg
Sau khi được bàn giao thực địa, đơn vị thi công thực hiện việc san lấp mặt bằng dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng

Ông Hoàng Tuấn Tam - Phó Chủ tịch thường trực UBND Vĩnh Tường cho biết: Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng là đất dịch vụ phục vụ những hộ, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà bị thu hồi trên 30% diện tích đất mà không được nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương đương thì sẽ được hỗ trợ chuyển đồi nghề nghiệp và tạo việc làm mới. Một trong những cách hỗ trợ đó chính là giao đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Loại đất này, được gọi là đất dịch vụ.

Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng là đất dịch vụ phục vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng khu Công nghiệp Chấn Hưng được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi đất tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với tổng số hộ có đất thu hồi nằm trong phạm vi xây dựng dự án là: 246 hộ, diện tích thu hồi là: 15,64ha. Khu đất dịch vụ Cầu Tây sẽ được huyện đầu tư xây dựng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật trở thành đất thổ cư chi trả cho những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng làm Khu công nghiệp Chấn Hưng làm nhà sinh sống, kinh doanh dịch vụ, trở thành điểm dân cư mới.

Dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây liên quan đến 246 hộ có đất thu hồi nằm trong phạm vi xây dựng dự án với tổng diện tích thu hồi 15,64 ha. Đến nay, huyện đã chi trả được 241 hộ, có 239 hộ nhận hết tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và 2 hộ nhân dang dở, còn 05 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 0,22ha.

Đối với công tác chi trả đất dịch vụ, đến nay có 143/246 hộ đã đăng ký nhận; 104 đã đăng ký nhận đất dịch vụ nhận tiền an sinh xã hội và hỗ trợ 108kg thóc; còn 99 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ 2 khoản trên. Đã có 58/140 hộ xen ghép đất dịch vụ với diện tích 959,41 m2.

Xác định việc triển khai thi công dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân và tiến tới giải quyết được các tồn tại của Khu Công nghiệp Chấn Hưng. UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công Khu đất dịch vụ Cầu Tây, dự kiến phương án được tổ chức làm 3 đợt với tổng diện tích triển khai là 18.698 m2, gồm 78 thửa ruộng.

Sau khi hoàn thành việc san lấp đợt 1, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với các hộ cố tình không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công phần diện tích còn lại./.

Tiến Dũng