Vĩnh Long: Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng đáp ứng nhu cầu của nhân dân

05/09/2023 08:26

Theo Sở Văn hóa-TT-DL, những năm qua, để tổ chức tốt các phong trào văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, ngành văn hóa-TT-DL tập trung duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, xây dựng và phát triển các nhóm sở thích, CLB văn nghệ quần chúng.

v-36778889-1693877182.jpg
Đội tuyên truyền lưu động có mặt trên khắp địa bàn, phục vụ người dân.

Từ năm 2008 đến nay, ngành đã xây dựng trên 150 chương trình mới, phục vụ trên 2.000 buổi, thu hút khoảng 900.000 lượt người xem. Các đội tuyên truyền lưu động cấp huyện phục vụ trung bình hơn 300 cuộc/năm.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh hiện có 10 CLB văn hóa- nghệ thuật thu hút gần 400 hội viên, tổ chức sinh hoạt thường xuyên.

Công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống được hết sức quan tâm. Mở 82 lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành văn học, nghệ thuật (đờn ca tài tử, nhạc lễ, hát bội). Đặc biệt, để bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, ngành đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 2 đề án bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử giai đoạn 2015-2025.

Để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với văn hóa- văn nghệ địa phương; khuyến khích công tác xã hội hóa; nâng chất lượng, số lượng CLB, các hội thi để làm phong phú đời sống văn nghệ tỉnh nhà.

Theo Báo Vĩnh Long
Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Long: Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng đáp ứng nhu cầu của nhân dân" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.