Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu

13/04/2024 20:26

Theo dõi trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

huthtuoc-17128886383851818463875-1713014732.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm có 7 Điều, áp dụng với: Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Tổ chức, cá nhân sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, phân loại phim; Diễn viên tham gia trong tác phẩm điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật; Tổ chức, cá nhân khác liên quan trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu.

Dự thảo nêu rõ: Không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, trừ 2 trường hợp sau:

Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm phê phán, lên án các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu nhằm mục đích nghệ thuật thực hiện theo quy định.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.