Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

01/11/2022 06:47

Ngày 30/10, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội (30/10/1982-30/10/2022).

dienanh1-3345-1667202346371-1667202346834797449238-1667260019.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 30/10/1982, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 279/QĐ-UB thành lập Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hội của những người làm công tác điện ảnh (sáng tác nghệ thuật, kỹ thuật, lý luận phê bình, tuyên truyền phát hành phim…) nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Hội được thành lập với 100 hội viên ban đầu, đến nay đã thật sự lớn mạnh và trưởng thành trên mọi phương diện với hơn 800 hội viên đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, kỹ thuật, quản lý, kinh doanh.

40 năm qua, Hội Điện ảnh thành phố đã có nhiều hoạt động nhằm tập hợp hội viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng; không ngừng hoạt động sáng tạo nghệ thuật, đoàn kết, giữ vững định hướng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoạt động văn học nghệ thuật… góp phần định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng.

Hàng trăm hội viên Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý và tặng nhiều giải thưởng cao quý, như: Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước; Nghệ sĩ Nhân dân; Nghệ sĩ Ưu tú; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Anh hùng Lao động… Nhiều nghệ sĩ được khán giả ghi nhớ, công chúng yêu thích, hâm mộ.

Thời gian tới, Hội Điện ảnh thành phố tiếp tục quan tâm và có kế hoạch thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU ngày 23/12/2008 của Thành ủy về Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Hội tiếp tục xây dựng các hoạt động hội, công tác Hội trọng tâm để có nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sức hấp dẫn, sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng; có những chuyển đổi phù hợp với xu hướng và quy luật khách quan để đáp ứng yêu cầu đề cao giá trị tốt đẹp của đất nước, con người và dân tộc Việt Nam, vừa làm nhiệm vụ chính trị vừa đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của công chúng…

Dịp này, Hội Điện ảnh thành phố còn có các hoạt động như: Trưng bày hình ảnh, hiện vật; tổ chức các gian hàng ẩm thực; thi hóa trang 54 dân tộc Việt Nam; biểu diễn thời trang và văn nghệ; họp mặt Ban Chấp hành Hội các thời kỳ.

Theo Báo Nhân Dân
Bạn đang đọc bài viết "Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.