Danh sách nhân sự chủ chốt của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

10/05/2021 07:40

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép 247/GP- BTTTT cấp ngày 07/05/2021. Sau khi xin ý kiến các cơ quan có liên quan, căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển - Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã phê chuẩn nhân sự chủ chốt của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.


Theo đó, với các chức danh Tổng Biên tập và các Phó Tổng biên tập, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển đã xin ý kiến về thỏa thuận bổ nhiệm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi bổ nhiệm. Các chức danh Trưởng các Ban, Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, Viện và Tạp chí tiến hành bổ nhiệm theo đúng quy định tại Luật Báo chí năm 2016 và Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 
I. BAN BIÊN TẬP
 
1. Tổng biên tập: TS. Phạm Việt Long
 
2. Phó Tổng Biên tập thường trực: Nhà báo Vũ Xuân Bân
 
3. Phó Tổng Biên tập: PGS. TS Phạm Hùng Việt
 
4. Thư ký Tòa soạn: Nhà báo Nguyễn Danh Hòa
 
5. Trưởng Ban Chuyên đề: Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên
 
6. Trưởng Ban Phóng viên: Nhà báo Vũ Gia Hà
 
II. ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
 
1. Cử nhân Luật Phan Xuân Bính, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
 
2. Nhà báo Trần Văn Thiện, Trưởng Cơ quan đại điện tại miền Trung - Tây nguyên.
 
3. Nhà báo Nguyễn Danh Hòa, Trưởng Cơ quan đại diện tại khu vực Bắc Miền Trung.
 
4. Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc - Văn phòng đại diện tại tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Bên cạnh đó, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có 02 chuyên trang:
 
1. Chuyên trang Hội nhập do Nhà báo, Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên trực tiếp phụ trách.
 
2. Chuyên trang Phương Nam do Nhà báo Nguyễn Danh Hòa trực tiếp phụ trách./.
 
P.V

Bạn đang đọc bài viết "Danh sách nhân sự chủ chốt của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.