Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023

05/10/2022 10:22

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023.

kep-hat-de-sbhk-1664940100.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2022, nhiệm vụ nâng cấp, hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến của Cục Nghệ thuật biểu diễn (triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022) đã hoàn thành.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023, Cục Nghệ thuật biểu diễn đăng ký 04 nhiệm vụ/đề án, gồm: Đề án quản lý số ngành công nghiệp nghệ thuật biểu diễn nhằm đáp ứng yêu cầu về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa với nội dung đầu tư xây dựng phần mềm cập nhật và thống kê dữ liệu quản lý về NTBD; Dữ liệu mạng lưới nguồn lực ngành NTBD phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực NTBD (Thông tin về nguồn lực đã được số hoá để cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý số); Cập nhật và phát triển cơ sở dữ liệu ngành nghệ thuật biểu diễn; Triển khai, nâng cấp và mở rộng hạ tầng Công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023" tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.