Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ: Sự sáng tạo chiến tranh nhân dân giữa lòng địch

08/06/2023 08:07

Di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ tại số 51/10/14 đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3 là cơ sở cách mạng xuyên suốt thời kỳ chống Mỹ.

a86af7fce5b01aee43a1-1686186212.jpg

Tại căn nhà này, Ban Tuyên huấn Xứ ủy đã triệu tập nhiều cuộc họp có các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của thành phố tham dự như: Trần Bạch Đằng, Phạm Dân, Tân Đức, Đỗ Văn Ba… cho đến khi Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ chuyển về chiến khu D vào năm 1957. Di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ được cấp bằng công nhận theo di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ: Sự sáng tạo chiến tranh nhân dân giữa lòng địch" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.