Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

30/05/2024 09:52

Theo dõi trên

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2023.

kinh-te-nghe-an-3634-1717038003.jpg

Thực hiện Công văn số 4137/UBND-TH ngày 21 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số lượng được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong cơ quan đơn vị. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển viên chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU

1. Điều kiện

- Người đăng ký dự tuyển phải có các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

- Đang thực hiện công việc có yêu cầu về trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Đang trong thời gian công tác đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc tuy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký xét tuyển.

2. Hình thức xét tuyển

3. Chỉ tiêu, vị trí và tiêu chuẩn tuyển dụng:

- 01 giảng viên là Phó giáo sư khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và quản lý;

- 01 giảng viên là Tiến sĩ khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và quản lý, Quản lý công nghiệp;

- 01 giảng viên là Tiến sĩ khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

- 01 giảng viên là Tiến sĩ Khối ngành Ngôn ngữ, Văn học và Văn học nước ngoài, Sư phạm Tiếng Anh.            

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký tuyển theo mẫu của nhà trường ban hành.

2. Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có).

3. Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

III.TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng phỏng vấn.

- Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển, điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

2. Nội dung phỏng vấn

- Kiến thức chung: luật Giáo dục đại học số 08/2012/QHK13; Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QHK14; Luật viên chức số 58/2010/QHK12; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 85/2023/NĐ- CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2023; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải đủ các điều kiện sau đây

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt kết quả từ 50 điểm trở lên do ban kiểm tra sát hạch kết luận.

- Có số điểm phỏng vấn cộng với số điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo tuyển dụng đến hết ngày 28/6/2024

- Địa điểm: Văn phòng Phòng Tổ chức - Hành chính (tầng 2, Nhà A), Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, số 51, đường Lý Tự Trọng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0944.762.266 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

- Thời gian dự kiến: Tháng 7/2024

- Địa điểm: Tại phòng họp A1.2, Nhà A Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

3. Kinh phí tổ chức xét tuyển

Lệ phí dự tuyển: Thực hiện thu và chi lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

P.V
Bạn đang đọc bài viết "Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.