Trà Vinh đặt mục tiêu có ít nhất 165 sản phẩm OCOP năm 2025

01/12/2022 15:55

Ngày 30/11, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu từ nay đến năm 2025 có ít nhất 165 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

tra-vinh-cong-nhan-28-san-pham-ocop-nam-2022-6325905-1669884795.jpg
Khách ngoài tỉnh tham quan, mua các sản phẩm OCOP tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, yêu cầu của tỉnh phát triển mạnh mẽ sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu cụ thể được tỉnh đề ra là củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh sẽ hỗ trợ có khoảng 30% chủ thể OCOP của hợp tác xã, 50% chủ thể OCOP của doanh nghiệp, công ty và hộ kinh doanh.

Đến năm 2025, tổng sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ có khoảng 30% xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Có ít nhất 10% làng nghề trong tỉnh có sản phẩm OCOP và khoảng 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao dịch thương mại điện tử…

Tỉnh xây dựng 1 nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh; có ít nhất 1 dự án về dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch được hình thành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng thương hiệu ít nhất 5 sản phẩm và khoảng 10 sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu.

travinh1-1669884835.jpg
Một sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh.Ảnh: travinhonline

UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình OCOP thực hiện bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo nội dung, nhiệm vụ và thường xuyên được tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện, tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho chương trình OCOP, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP được tỉnh ưu đãi hỗ trợ tập trung cho các khâu mang tính thiết yếu như: đầu tư trang thiết bị, dây chuyền máy móc sản xuất; hỗ trợ sản xuất nâng cao hạng sao sản phẩm; giới thiệu quảng bá và bán hàng OCOP.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí cho cơ sở hoặc dự án để mua trang thiết bị, dây chuyền máy móc sản xuất sản phẩm OCOP, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở hoặc dự án. Tỉnh hỗ trợ 100% chi phí thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm OCOP, nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ 50 triệu đồng cho cơ sở thuê hoặc xây dựng mới cửa hàng kinh doanh sản phẩm OCOP.

travinh2-1669884873.jpg
Sản phẩm tôm khô của cơ sở Tôm khô Tiến Hải, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải - sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2019. Ảnh: travinh.gov.vn

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho sản phẩm OCOP hạng 3 sao được nâng lên hạng 4 sao; hỗ trợ 10 triệu đồng cho sản phẩm OCOP từ hạng 3 hoặc 4 sao lên hạng 5 sao; trường hợp sản phẩm đạt dưới 3 sao nhưng được nâng lên hạng 5 sao ngay từ lần xét duyệt đầu tiên được hỗ trợ 20 triệu đông/sản phẩm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh, đến nay UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định công nhận 104 sản phẩm OCOP.

Theo dantocmiennui.vn
Bạn đang đọc bài viết "Trà Vinh đặt mục tiêu có ít nhất 165 sản phẩm OCOP năm 2025" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.