TP Sa Đéc gặp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn

10/05/2021 07:33

Phát biểu tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Chuẩn Với phương châm xem doanh nghiệp là nhân tố vô cùng quan trọng, là động lực và nội lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua.

 
Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Chuẩn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.V

Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp. Nhiều giải pháp hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền minh bạch, thân thiện, thay đổi tư tuy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức để tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và nhân dân.

Lãnh đạo Thành phố cũng thường xuyên quan tâm sâu sát, gần gũi, nắm chặt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Chuẩn mong rằng các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thành phố Sa Đéc tiếp tục đồng thuận, ủng hộ những quan điểm, chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và những chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phù hợp với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, yêu cầu phát triển của Thành phố.


Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất, chất lượng sản phẩm. Thông tin kịp thời với cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân đối với Nhà nước, với người lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Chuẩn đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đề cao tính kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương; trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu và giải trình, giải quyết đến nơi đến chốn các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện. Công khai các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án kêu gọi đầu tư. Tạo điều kiện về quỹ đất sạch và chính sách đất đai phù hợp để tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ kết nối thông tin về dạy nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động khi có nhu cầu...

 
Ngọc Tuấn

Bạn đang đọc bài viết "TP Sa Đéc gặp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.