Tiệm phở trứ danh từng là Sở chỉ huy tiền phương - Phân khu 6, Ðặc khu Sài Gòn - Gia Ðịnh

10/08/2023 18:05

Theo dõi trên

Phở Bình số 7 Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM trước đây là căn cứ của đơn vị F100 thuộc biệt động Sài Gòn, nơi phát lệnh cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Ðây cũng là Sở chỉ huy tiền phương - Phân khu 6, Ðặc khu Sài Gòn - Gia Ðịnh.

Cuối tháng 1/1968, đơn vị F100 với hơn 100 biệt động Sài Gòn ẩn trú tại tiệm phở chờ lệnh tấn công Đại sứ quán Mỹ và đầu não của chính quyền Sài Gòn. Năm 1988, tiệm phở Bình được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Theo hcmcpv.org.vn
Bạn đang đọc bài viết "Tiệm phở trứ danh từng là Sở chỉ huy tiền phương - Phân khu 6, Ðặc khu Sài Gòn - Gia Ðịnh" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.