Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang: Liên kết các ngành và địa phương xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến an ninh, an toàn

21/03/2023 13:43

Theo dõi trên

Phú Quốc là huyện đảo nằm trong tỉnh Kiên Giang. Năm 2006 khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang, bao gồm cả thành phố Phú Quốc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nói cách khác, thành phố Phú Quốc được xác định là trung tâm du lịch sinh thái và trung tâm giao thương tầm cỡ khu vực và quốc tế.

screenshot-20230321-132132-office-1679379772-1679380920.jpg

Nhằm mục đích phát triển kinh tế du lịch toàn diện và bền vững, những năm qua, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo tồn thiên nhiên và môi trường theo xu thế gắn với phục vụ du lịch.

Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thành phố Phú Quốc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Các chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ, biến đổi khí hậu theo Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Từ tháng 6/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc triển khai thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” do thành phố phát động. “Ngày vì môi trường Phú Quốc” được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố trong ngày thứ bảy đầu tiên mỗi tháng với các chủ đề khác nhau, phù hợp với tình hình địa phương, chủ yếu làm vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm nóng về rác thải. Từ khi triển khai thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện. Đến nay “Ngày vì môi trường Phú Quốc” vẫn được duy trì thực hiện thường xuyên liên tục và không ngừng đổi mới, nhằm tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Năm 2022, ngoài tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường trong thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc”, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc còn triển khai kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương và các hoạt động, phong trào của địa phương đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng chủ đề, như thực hiện chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà”; thi vẽ tranh vì môi trường; thực hiện “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường hoa” hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới” gắn với tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân”; tổ chức diễu hành bảo vệ môi trường và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong tổ chức Tết Trung thu; ra mắt trạm tập kết xanh… thu hút khoảng 8.200 lượt người tham một cách hào hứng, thu gom được hơn 153 tấn rác.

phu-quoc-thuoc-tinh-nao-1-1669688581-1679380975.jpeg

Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện trên hệ thống phát thanh, xe lưu động, xây dựng phóng sự đưa tin, tuyên truyền trên các trang mạng thông tin xã hội. Xây dựng áp phích tuyên truyền theo chủ đề hàng tháng được cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nhiệt tình chia sẻ, tăng khả năng lan tỏa thông điệp đến cộng đồng dân cư, góp phần hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

“Ngày vì môi trường Phú Quốc” đã ghi nhận sự tham gia của tất cả các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng của một số doanh nghiệp, tổ chức tình nguyện.

Nhận thức được ý nghĩa của việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai là yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân. Ông Huỳnh Văn Định - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú quốc cho biết: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã bàn bạc với tập thể cán bộ công chức tiến hành thay đổi phương pháp cách thức thực hiện. Trọng tâm là đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, điều hành gắn mục tiêu, yêu cầu được Ban Thường vụ thành ủy và UBND thành phố Phú Quốc tập trung giải quyết. Trong đó có vấn đề cấp GCNQSDĐ, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng công trình, dự án dẫn đến tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh trật tự gây lực cản trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Theo đó, các công việc đều bám sát cơ sở, tham mưu chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề từ cơ sở.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND thành phố kịp thời thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như kế hoạch số 581 ngày 02/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố; quyết định số 802 ngày 03/0/2021 về thành lập ban chỉ đạo kê khai, đăng ký, cấp GCNQSDĐ, lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất; GPMB tại công trình nâng cấp tham mưu công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội phát sinh 2022 gắn với việc tham mưu đề xuất xử lý những công trình nhà ở không phép, trái phép…

Trong năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Phú Quốc đã tham mưu UBND thành phố cấp 12.153 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) thuộc nhóm đất nông nghiệp với tổng diện tích 43.226,39 ha. Trong đó: 56 giấy cho tổ chức sử dụng đất; 12.097 giấy cấp cho hộ gia đình, cá nhân. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp cũng đã cấp 10.937 giấy; trong đó cấp cho tổ chức sử dụng đất là 2.885 giấy; cấp cho cá nhân là 8.052 giấy. Thực hiện thủ tục đăng ký kê khai Cấp QSDĐ lần đầu và cấp đổi đối với diện tích đất rừng phòng hộ giao cho các xã phường quản lý năm 2012 là 7.679 hồ sơ …

Bên cạnh đó, để giúp người dân khi có thắc mắc hoặc đến làm thủ tục liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng trong cấp QSDĐ, thu hồi, thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư kịp thời, hạn chế nạn cò giấy tờ gây tốn kém không đáng có cho người dân. Ông Huỳnh Văn Định đã công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận thông tin nhằm hướng dẫn, giải thích và thông tin những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, quy định của địa phương để người dân biết thực hiện. Lãnh đạo phòng luôn sát sao trong công tác phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tham mưu giải pháp, cơ chế giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm góp phần giải quyết bức xúc, khiếu kiện của người dân, hạn chế khiếu nại vượt cấp… Từ những nỗ lực này, công tác quản lý nhà nước về về đất được chấn chỉnh và ngày càng hoàn hảo. Nhiều doanh nghiệp và người dân trong khu vực có dự án cũng đánh giá cao về phong cách làm việc của cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, đặc biệt là phong cách trong tiếp xúc làm việc của cán bộ lãnh đạo phòng.

Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang liên kết các ngành và địa phương tập trung xây dựng thành phố Phú Quốc trở thành điểm đến an ninh, an toàn, thân thiện môi trường cho du khách trong nước và quốc tế, nâng tầm Tp Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao của cả nước, khu vực và thế giới. Đồng thời, xác định để phát triển du lịch bền vững, việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch phải được đặt lên hàng đầu và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo, đề ra những định hướng tăng cường hệ thống tuyên truyền, vận động, khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa các hoạt động mang tính tác hại đến môi trường; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, đồng thời có chính sách khen thưởng cho các cơ sở chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường, có phương án kinh doanh thân thiện với môi trường, củng cố vững chắc tiềm năng du lịch cho thành phố Phú Quốc.

Nguyễn Tuấn
Bạn đang đọc bài viết "Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang: Liên kết các ngành và địa phương xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến an ninh, an toàn" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.