Mục tiêu phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/04/2024 14:54

Theo dõi trên

Tại Kế hoạch số 32/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã nêu rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của tỉnh như sau:

thiet-ke-1-3-17122865264691253035367-1712303584.jpg
thiet-ke-1-2-1712286526443665071070-1712303561.jpg
thiet-ke-1-4-1712286526455390045593-1712303621.jpg
thiet-ke-1-1-17122865262361125396901-1712303643.jpg

Theo Cổng TTĐT Ninh Bình
Bạn đang đọc bài viết "Mục tiêu phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.