Lễ hưởng ứng vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại tỉnh Điện Biên

04/12/2022 17:36

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15.11 đến ngày 15.12.

dienbien-166997247-1670150123.jpg
Lễ hưởng ứng vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại Điện Biên - Ảnh: Báo Văn Hóa

Thực hiện Công văn 3917/LĐTBXH-BĐG ngày 3/10/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, ngày 1/12, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hưởng ứng vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới", Tháng hành động được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15.11 đến ngày 15.12.

Tháng hành động cũng nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong công tác giảm thiểu, tiến tới chẩm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Lễ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội chung tay xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới; tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái phát triển bình đẳng, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại Điện Biên, công tác an sinh xã hội, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được quan tâm và ưu tiên các nguồn lực cần thiết nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới được triển khai toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao, công tác truyền thông được tăng cường với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn.

Theo bvhttdl.gov.vn
Bạn đang đọc bài viết "Lễ hưởng ứng vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại tỉnh Điện Biên" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.