Đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ

16/09/2023 16:36

Theo dõi trên

Ngày 16/9, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18.7.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

z4697628328429-40073c7c1f22d15e0ebdd0da00896a1a-1694855893.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để địa phương phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ phù hợp với mong muốn kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với 700 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương tỉnh Nghệ An.

1522071-cnh-hp-8-1-1694855986.jpg
Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. Giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ, được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

152214ong-khai-1694856073.jpg
Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39

Thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, trong đó Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường, và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tinh thần là tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

"Tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển tỉnh Nghệ An. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và ý chí, khát vọng phát triển của người dân tỉnh Nghệ An, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để tỉnh Nghệ An đột phá, phát triển nhanh và bền vững xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và các tiềm năng và lợi thế của vùng" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Nguyễn Diệu
Bạn đang đọc bài viết "Đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.