Ông Thiên Sanh Thềm “nặng lòng” với nhạc cụ Chăm

Ở Làng Chăm Hữu Đức (xã Phước Hữu, Ninh Phước) ông Thiên Sanh Thềm là một trong số rất ít người vừa có tài chế tác, sử dụng và biểu diễn thành thạo bộ 3 nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm.