Doanh nghiệp TP.HCM lo lắng về nguồn nhân lực khi chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM cho biết, họ đang lúng túng, bị động trong việc chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh sau ngày 30/9, nhất là chuẩn bị nguồn nhân lực.