5,7 tỉ đồng để bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử ở Cần Thơ

03/11/2016 15:47

Theo dõi trên

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ tại TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020".Liên hoan ĐCTT TP Cần Thơ qua các lần tổ chức đã phát hiện nhiều nhân tố mới, triển vọng.

Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020 là củng cố và xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm ĐCTT từ thành phố đến ấp, khu vực; số hóa các tư liệu ĐCTT; đổi mới phương thức tổ chức liên hoan, hội thi ĐCTT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu nghệ thuật ĐCTT… Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Đề án nêu ra một số giải pháp thực hiện. Trước hết là ban hành chính sách bảo vệ và phát huy ĐCTT cũng như xây dựng các mô hình quảng bá, biểu diễn ĐCTT mới, hấp dẫn. Việc đào tạo, chăm bồi đội ngũ kế thừa, mở lớp trao truyền trong cộng đồng, trường học cũng được xem là việc làm cấp thiết nhằm giữ gìn vốn quý ĐCTT.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện của Đề án là 5,7 tỉ đồng; trong đó ngân sách thành phố là hơn 3,6 tỉ đồng, phần còn lại vận động xã hội hóa.

(Theo Báo Cần Thơ)

Đăng Huỳnh
Bạn đang đọc bài viết "5,7 tỉ đồng để bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử ở Cần Thơ" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.