Hà Tĩnh: Buộc thôi việc công chức Địa chính xã Thuần Thiện vì có hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

11/01/2022 11:08

Ông Phan Văn Tiến - Công chức Địa chính xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền… nên UBND huyên Can Lộc đã ban hành quyết định “Buộc thôi việc”…

1-1641873358.jpg
Quyết định thi hành kỷ luật "Buộc thôi việc" đối với ông Phan Văn Tiến.

Theo đó, ngày 24/12/2021 Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định số 4865/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức “Buộc thôi việc” đối với ông Phan Văn Tiến (trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Thuần Thiện vì đã có hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân trong thi hành công vụ quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. Đồng thời ông Phan Văn Tiến có trách nhiệm bàn giao tất cả hồ sơ được giao (và tài sản nếu có).

Được biết trước đó, ông Phan Văn Tiến đã từng 05 lần bị bị kỷ luật, trong đó có 01 lần bị khiển trách và 04 lần cảnh cáo./.

Nam Tiến
Bạn đang đọc bài viết "Hà Tĩnh: Buộc thôi việc công chức Địa chính xã Thuần Thiện vì có hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" tại chuyên mục Phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.