Tổng thu ngân sách TPHCM đạt hơn 70% dự toán dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo Cục Thống kê TPHCM, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP tiếp tục đạt kết quả khả quan trong 8 tháng qua.