Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ và trả lời các vấn đề nóng tại cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2023

Sáng 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I năm 2023, thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; trả lời các vấn đề nóng mà báo chí quan tâm trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1-1679653198-1679659031.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo

Theo thông tin tóm tắt công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý I năm 2023, ông Lê Đức Trung - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ cho biết: Trong quý I, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Quý Mão 2023 cho nhân dân trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai tổ chức sôi động trên cả nước; các hoạt động lễ hội, văn hóa cổ truyền dân tộc được tổ chức lại sau 2 năm đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ và chủ trì triển khai được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; được các ngành, địa phương phối hợp thực hiện đồng bộ, tích cực.

2-1679653220-1679659086.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp báo

Ông Lê Đức Trung cũng báo cáo các kết quả hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ và duy trì phát huy giá trị di sản văn hóa; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quản lý nhà nước về gia đình; Giao lưu, hợp tác quốc tế; Lĩnh vực Thể thao và Du lịch; các lĩnh vực Thư viện, Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật nhiếp ảnh và Triển lãm; lĩnh vực Bảo vệ quyền tác giả,...

Đặc biệt, trong lĩnh vực Du lịch, Bộ cho biết đã hoàn thành Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.

5-1679653249-1679659123.jpg
Ông Lê Đức Trung, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ phát biểu

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiểu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại: Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề điều hành công tác năm 2023 của Bộ: “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực trong quý II tới. Trong đó có việc chuẩn bị nội dung, phối hợp các địa phương để bảo vệ các hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi danh trong năm 2023; Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)...

Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du, miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Về lĩnh vực thể dục thể thao, hoàn thiện chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 tại Campuchia.

Lĩnh vực Du lịch, trình chính phủ Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

3-1679653275-1679659164.jpg
Tại buổi họp báo, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ đã trả lời các vấn đề báo chí quan tâm
Tại buổi họp báo, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ đã trả lời các vấn đề báo chí quan tâm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; vấn đề cấp visa du lịch; vấn đề về cơ sở vật chất thể thao của Bộ, đặc biệt là Sân vận động Mỹ Đình; vấn đề đời sống của cán bộ, hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa; thực trạng của các hãng phim nhà nước; vấn đề phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú; vấn đề bản quyền thi hoa hậu, vấn đề nhiều Liên đoàn, Hiệp hội chịu sự can thiệp của Quản lý nhà nước...

Mộc Miên

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-va-tra-loi-cac-van-de-nong-tai-cuoc-hop-bao-thuong-ky-quy-i-nam-2023-a25045.html