Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2022

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 251 câu lạc bộ, với hơn 3.057 thành viên tham gia. Đã tổ chức 31 lớp tập huấn về Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp từ tỉnh đến cơ sở và tại các khu, điểm du lịch thu hút trên 1.500 học viên tham gia.

dh-0256234623626626233-1661482334.jpg
Một tiết mục biểu diễn hò Đồng Tháp - Ảnh: TTXVN

Được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở ngành và UBND huyện, thành phố đã tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong phong trào văn hóa - văn nghệ, nhất là hoạt động Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trên địa bàn Tỉnh. Qua đó góp phần đáng kể nâng cao đời sống tinh thần của người dân và quảng bá, tuyên truyền hình ảnh quê hương và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Sở VHTTDL Đồng Tháp đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trên địa bàn Tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Về công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2686/KH-SVHTTDL ngày 15/11/2021 về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hoá từng nội dung, phần việc trong Kế hoạch. Qua đó đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp1 , góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và hệ thống chính trị đối với Di sản, nhất là đối với thế hệ trẻ, từng bước xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ Di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp được triển khai bằng các hình thức phù hợp như: đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn; xây dựng các video clip Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp phổ biến trên các kênh mạng xã hội; tuyên truyền sâu rộng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa chính quyền và nhân dân, từng bước nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.

Phong trào Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp phát triển rộng khắp ở các khóm, ấp, xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 251 câu lạc bộ, với hơn 3.057 thành viên tham gia. Đã tổ chức 31 lớp tập huấn về Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp từ tỉnh đến cơ sở và tại các khu, điểm du lịch thu hút trên 1.500 học viên tham gia. Các đối tượng tham gia cũng mở rộng như: thành viên sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, cán bộ, công chức, viên chức, các xã, phường, thị trấn, hướng dẫn viên du lịch tại điểm...từng bước đưa Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Tỉnh.

Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, giao lưu, dàn dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ cộng đồng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện của Tỉnh, lễ hội truyền thống; lồng ghép vào các tiết học tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá địa phương tại Bảo tàng, Di tích được đông đảo học sinh, sinh viên, Đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia tích cực

Tổ chức Trại sáng tác và Cuộc thi sáng tác lời mới bài bản Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp. Nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, các khu điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy, trình diễn Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp tại các buổi sinh hoạt chuyên đề4 , hòa đờn về âm nhạc truyền thống dân tộc.

Tham gia và đạt thành tích cao tại Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III, tại thành phố Cần Thơ (diễn ra vào tháng 4/2022) do Bộ VHTTDL tổ chức, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Tỉnh (trực thuộc Sở VHTTDL) tham gia đạt 01 Huy chương vàng và 03 Huy chương bạc; Hỗ trợ, hướng dẫn các CLB Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp về nội dung hoạt động phù hợp với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; về các hoạt động trình diễn, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả, nhất là tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đạt hiệu quả cao; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể nói riêng gắn với phát triển du lịch được Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các cấp chú trọng, quan tâm thực hiện. Hầu hết các khu, điểm du lịch đều được hướng dẫn kỹ năng thực hành di sản Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp để giới thiệu đến khách du lịch, góp phần tạo dựng và quảng bá hình ảnh quê hương Đất Sen hồng.

Theo disanxanh.cinet.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-don-ca-tai-tu-ho-dong-thap-6-thang-dau-nam-2022-a22834.html