Thừa Thiên Huế triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 12/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

dhh256346346343-1660654807.jpg
Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm tập trung tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; đồng thời, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình bao gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Bộ tiêu chí này được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung bộ tiêu chí gồm 2 phần: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Các khẩu hiệu tuyên truyền.

Cụ thể, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm các tiêu chí như Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con, cháu với cha mẹ, với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình; Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu; Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà; Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ; Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ; Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền; Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…/.

Theo bvhttdl.gov.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/thua-thien-hue-trien-khai-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh-a22691.html