Lạng Sơn: Họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Sáng 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (Nghị quyết số 17). Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và các phòng ban liên quan của các huyện, thành phố.

vn365475478859569-1660393717.jpg
Lãnh đạo Sở VHTTDL phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, sau hơn 1 năm triển khai, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 17 đã được các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tích cực thực hiện. Trong đó, Sở VHTTDL đã biên tập, in 500 cuốn tài liệu về các chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Một số huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và đề xuất một số dự án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở VHTTDL đã khảo sát, xem xét, thống nhất một số nội dung đề xuất hỗ trợ du lịch cộng đồng tại các huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia. Đến nay, điểm du lịch cộng đồng Hoan Trung, huyện Bắc Sơn thụ hưởng hỗ trợ 150 triệu đồng; 4 hộ gia đình tại điểm du lịch cộng đồng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa khuôn viên, sân vườn… phục vụ khách du lịch với số tiền 80 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 17 trong thời gian tới như: nâng mức hỗ trợ cho các hạng mục; sửa đổi mức thu, chủ thể thu phí ở làng du lịch cộng đồng; bổ sung quy chế hoạt động của làng du lịch cộng đồng…

vn2653467677854-1660393764.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VHTTDL đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành và các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó sở tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, hướng dẫn mới phù hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết, tạo điều kiện để Nghị quyết số 17 đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, góp phần phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Theo bvhttdl.gov.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/lang-son-hop-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-cong-dong-a22655.html