Thanh Hóa, Đắk Lắk có thêm 4 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ VHTTDL vừa có các quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đợt này, riêng 2 tỉnh Thanh Hóa và Đắk Lắk có thêm 4 di sản được công nhận.

dhh-236547477-1659952501.jpg
Lễ mừng thọ của người M'nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk Điện tử

Cụ thể, Bộ VHTTDL quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với: "Lễ Mừng thọ của người M'nông" huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk; "Lời nói vần của người Ê đê" huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk; "Lễ hội Mường Xia" xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và "Hát Sắc bùa của người Mường" huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

dhhh-365467474-1659952552.jpg
Thiếu nữ Mông xã Kiến Thiết học thêu thùa. Ảnh: Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ngoài ra, còn có di sản của một số dân tộc khác được Bộ VHTTDL quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đợt này như: "Lễ Đại Phan của người Sán Dìu" tỉnh Tuyên Quang; "Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa" huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hoá, huyện Na Hang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; "Nghề dệt thổ cẩm của người M'nông" xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại các quyết định này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Chủ tịch UBND các tỉnh nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo bvhttdl.gov.vn

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/thanh-hoa-dak-lak-co-them-4-di-san-duoc-dua-vao-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-a22604.html