Quảng Bình: Tôn vinh những cá nhân nỗ lực bảo tồn các giá trị di sản văn hóa

Trải qua thời gian, mỗi hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã kiên trì nghiên cứu để lưu giữ nhiều tác phẩm có giá trị về vùng đất, con người Quảng Bình, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương.

89724images720748dt2-1637510447638-1637510448838134173227-1637549409.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11 ở Quảng Bình

Vừa qua, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11 và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Cách đây 76 năm, ngày 23.11.1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”. Đây là sắc lệnh đầu tiên của nước ta về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Ngày 24.2.2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23.11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

89723images720747dt1-1637510450439-1637510450537471398280-1637549447.jpg
Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam” cho 14 hội viên ở Quảng Bình

Cùng với các tổ chức hội trong cả nước, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có những bước phát triển về mọi mặt. Hiện tại, hội có trên 500 hội viên sinh hoạt ở các tổ chức hội cơ sở. Nhiều hội, chi hội cơ sở đã chủ động sưu tầm, biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm văn hóa có giá trị phản ánh vùng đất, con người, văn hóa từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ cuối năm 2020 đến nay, hội đã có 5 đầu sách về di sản văn hóa, tiêu biểu là các tác phẩm: “Tuyên Hóa - Quê hương - Con người”, “Đồng Hới - Di sản danh thắng”, “Bố Trạch, miền quê di sản”…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đánh cao sự nỗ lực của Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh, nhất là vai trò của mỗi hội viên trong việc tìm tòi, nghiên cứu để viết nên nhiều tác phẩm có giá trị về đất, người, bản sắc văn hóa Quảng Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới, hội cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích hội viên triển khai thực hiện một số đề tài về văn hóa dân gian, ẩm thực, nghiên cứu về các di sản… nhằm phát huy vai trò của di sản trong phát triển văn hóa, du lịch.

Nhân dịp này, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam” (đợt 3) cho 14 hội viên có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./.

Theo Báo Văn hoá

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/quang-binh-ton-vinh-nhung-ca-nhan-no-luc-bao-ton-cac-gia-tri-di-san-van-hoa-a19616.html