Trong quan hệ làm ăn đừng khôn quá: Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy

"Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy". Đó là câu châm ngôn ông bà xưa dạy tôi từ lúc còn bé. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng mẹ giải thích nhiều lần, tôi mới hiểu. Và kiểm nghiệm lại cuộc đời, tôi thấy nó quá đúng!